Rygning

Randers Kommune ønsker at forebygge rygestart og undgå rygning blandt børn og unge.

For at undgå børn og unges rygestart, tilbyder Randers Sundhedscenter i samarbejde med SSP og Ungekontakten forebyggelsesprojektet "Social Pejling" til samtlige grundskoler i kommunen. Projektet er målrettet elever på 6. klassetrin samt deres forældre.

Læs mere om projektet her.

Social pejling

I Randers kommune ønsker vi at gøre en aktiv indsats i forhold til at forebygge børn og unges rygestart og risikovaner.

Randers Sundhedscenter tilbyder i samarbejde med SSP og Ungekontakten forebyggelsesprojektet "Social pejling" til samtlige grundskoler i Randers kommune. Projektet henvender sig til elever på 6. klassetrin og består af et fire lektioners forløb efterfulgt af et forældremøde.

Formålet med projektet er at fraholde unge i at udøve grænseoverskridende adfærd. Metoden, der benyttes, er en videreudvikling af Ringstedforsøget. I metoden arbejdes der med de unges sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, fordi det har stor indflydelse på deres egen adfærd.

Kontakt

For yderligere information kontakt sundhedskoordinator Jannie Martensen, tlf.: 29 42 40 78, e-mail: jannie.martensen@randers.dk.