Supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning - men som stadig har et behov for sprogstøtte - kan modtage supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Den supplerende undervisning i dansk som andetsprog gives som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen.