Modersmålsundervisning

Børn og unge, hvis forældre er statsborgere i medlemsstater i Den Europæiske Union eller i lande, der er omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, skal ifølge folkeskoleloven tilbydes modersmålsundervisning i den pågældende stats officielle sprog.

Der oprettes hold, hvis der kan samles mere end 12 elever med samme modersmål, og såfremt at der kan findes en egnet lærer til at varetage undervisningen. Undervisningen foregår på Nørrevangsskolen.