Læring i sprog

Læring i sprog er et tilbud om modersmålsundervisning for tosprogede børn i 0.-5. klasse, hvis modersmål ikke tales i medlemsstater i Den Europæiske Union eller i lande, der er omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde.

Der oprettes hold, hvis der kan samles mere end 12 elever med samme modersmål og såfremt, der kan findes en egnet lærer til at varetage undervisningen. Undervisningen foregår på Nørrevangsskolen.