Sprogbroens kompetenceteam

Sprogbroens kompetenceteam understøtter undervisningen af tosprogede børn og unge i Randers Kommune.

Hvem er vi?


Sprogbroen er betegnelsen for hele kommunens tilbud om basisundervisning i dansk som andetsprog. Sprogbroens kompetenceteam består af en konsulentfunktion og lærere med kendskab til undervisning i dansk som andetsprog. Sprogbroens kompetenceteam er fysisk placeret på Nørrevangsskolen.


Hvad er vores opgaver?


Sprogbroens kompetenceteam skal understøtte opstarten af basisundervisningen i dansk som andetsprog efter behov på distriktsskolen. Kompetenceteamet kan vejlede og hjælpe skolerne med at planlægge og tilrettelægge undervisningen, sådan at nytilkomne elever hurtigt får en tilknytning til deres klasse og deltager i de fag, det er muligt, i klassen. Kompetenceteamet skal også medvirke til at opstarte og understøtte det udvidede forældresamarbejde.


Sprogbroens kompetenceteam er ansvarlig for den overordnede koordinering og rådgivning i forhold til børn og unge, der ankommer til Danmark og har behov for et undervisningstilbud.