Ungekontakten

Ungekontakten er tilknyttet Rusmiddelcenter Randers, men arbejder med fokus på teenagere og unge, deres forældre, skoler og institutioner.

Hvis du som ung eller pårørende til en ung har brug for råd og vejledning i forhold til særlige ungdomsproblematikker, kan du søge anonym rådgivning hos Ungekontakten.

Det kan for eksempel dreje sig om:

  • rusmidler
  • problemer med familie og venner
  • overgreb
  • kriminalitet
  • ensomhed
  • dårlig trivsel i det hele taget

Besøg www.ungekontakten.com