Specialfritidstilbud

I Randers Kommune er der forskellige fritidstilbud for børn og unge med særlige behov. Du kan kontakte det enkelte fritidstilbud for at få flere oplysninger, herunder også informationer om hvem tilbuddet er rettet til, og hvordan en eventuel visitation til tilbuddet finder sted.

Oversigt over special fritidstilbud i Randers Kommune:

  • Specialklubben Fristedet under institutionen Hørhaven-Fiskergården
  • Fiskergården under institutionen Hørhaven-Fiskergården
  • Solgården

I så fald udfylder skoleleder i samarbejde med barnets forældre et ansøgningsskema om special fritidstilbud (samme skema som bruges til ansøgning om specialpædagogisk bistand).

Ansøgningen vil herefter blive drøftet i kommunens visitationsudvalg med deltagelse af skoleleder, psykolog samt øvrige fagpersoner, der måtte have kendskab til barnets behov.