Specialfritidstilbud

I Randers Kommune er der forskellige fritidstilbud for børn og unge med særlige behov. Du kan kontakte det enkelte fritidstilbud for at få flere oplysninger, herunder også informationer om hvem tilbuddet er rettet til, og hvordan en eventuel visitation til tilbuddet finder sted.

Oversigt over special fritidstilbud i Randers Kommune:

  • Specialklubben Fristedet under institutionen Hørhaven-Fiskergården
  • Fiskergården under institutionen Hørhaven-Fiskergården
  • Solgården

Ved ansøgning om et specialfritidstilbud, udfylder skoleleder skemaet ”Specialfritidstilbud – indstillingsskema” i et samarbejde med elevens forældre. Find skemaet via den røde boks til højre.

Ansøgningen bliver herefter drøftet i kommunens visitationsudvalg.