Om støtte i skolen

Støtte i skolen kan gives på forskellig vis og i varierende omfang. Her kan du læse om de forskellige muligheder for støtte.

Støtte i skolen kan gives på forskellig vis og i varierende omfang. Det meste støtte gives som supplerende undervisning på hold eller enkeltvis i løbet af skoledagen, når en elev har brug for det i et eller flere fag. Støtten kan også gives i klassen og kan handle om at fremme struktur og klassens generelle trivsel til gavn for den enkelte.

I perioder kan nogle børn have brug for særlig meget opmærksomhed, hvor behovet for støtte overstiger 9 timer pr. uge. I så fald er der tale om specialpædagogisk bistand eller specialundervisning, som fortsat kan foregå på skolen eller i en specialklasse eller specialskole (et specialtilbud). Læs mere i kataloget om specialtilbud i Randers Kommune til højre.

Skal et barn have specialpædagogisk bistand skal skolelederen i samarbejde med forældre og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) ansøge om dette.

Gå til PPRs hjemmeside