Kørsel af syge og invaliderede elever

Hvem kan bruge kørselsordningen?

Det kan dit barn, hvis det midlertidigt på grund af sygdom eller invaliditet ikke selv kan transportere sig til skole. Dit barn skal være elev i en folkeskole eller på en ungdomsuddannelse.

Hvordan gør du brug af ordningen?

Du skal vise lægeerklæring til Børn og Skole Sekretariatet eller til dit barns skole.

Hvor kan du få yderligere information?

Dit barns skole eller Børn og Skole Sekretariatet
Telefon: 89 15 17 87
E-mail: koerselskontoret@randers.dk