Lang skolevej

Kørsel pga. skolevejens længde

Hvem kan bruge kørselsordningen?

Elever i 0. til 3. klasse der har længere end 2,5 km til skole.
Elever i 4. til 6. klasse der har længere end 6 km til skole.
Elever i 7. til 9. klasse der har længere end 7 km til skole.
Elever i 10. klasse der har længere end 9 km til skole.

Hvordan gør du brug af ordningen?

Dit barns skole foretager en opmåling af afstanden fra dit hjem til skolen.

Hvor kan du få yderligere information?

Du kan få yderligere information på dit barns skole.