Kørsel hjem fra fritidstilbud

Hvem kan bruge kørselsordningen?

Det kan dit barn, hvis der er bevilliget kørsel via en sagsbehandler i Børn og Familieafdelingen.

Hvordan gør du brug af ordningen?

Du skal kontakte dit barns sagsbehandler.

Hvor kan du få yderligere information?

Hos dit barns sagsbehandler.