Dansk som 2. sprog

Hvem kan bruge kørselsordningen?

Det kan dit barn, hvis det har anden etnisk oprindelse end dansk og går i en modtagerklasse på en folkeskole

 

Hvordan gør du brug af ordningen?

Du skal kontakte konsulent for flygtninge- og indvandrerområdet Michael Plon, se nedenfor.

 

Hvor kan du få yderligere information?

Kontakt Michael Plon, konsulent for flygtninge- og indvandrerområdet
Telefon: 89 15 10 98
E-mail: 
michael.plon@skolekom.dk

eller

Børn og Skole Sekretariatet ved Bodil Vorre
Telefon: 89 15 10 86
E-mail: bodil.vorre@randers.dk