Program fra 2015

Her kan du se programmet for de mange oplæg, foredrag og workshops til Bazar 2015 med angivelse af start- og sluttidspunkter.

 

KL. 9.30 – 10.00

Oplæg

 

 

Fremtidens Dagtilbud

Målgruppe: 0-6 år

Fremtidens Dagtilbud er et forskningsbaseret udviklingsprogram, der understøtter børns læring og udvikling gennem målrettet og systematisk arbejde bundet op på de nationale læreplanstemaer.

Der vil i oplægget være en kort introduktion til projektet, samt et eksempel på et forløb i praksis. 

 

Oplægsholdere:Marianne Bundgård og Susanne Nørgaard

 

Fri for mobberi i børnehuset Viborgvej.

Målgruppe: 1 - 6 år.

 

Vuggestuen og børnehavegruppen arbejder på to plan efter barnets alder.

          

 Vi arbejder med en Fri for Mobberi kuffert. Her indgår forskelligt materiale, der præsenteres. Eksempelvis,: samtalekort, video , sange, billedbøger, musik og bevægelse. Fri for Mobberi  bamser / bamsevenner.

 

Oplægsholder:Birthe Bolther.

Den åbne skole og udeskole

Målgruppe: Folkeskolen

Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor elever, lærere og pædagoger regelmæssigt flytter dele af skolehverdagen ud i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner. Udeskole som begreb vil blive foldet ud med praksiseksempler og sat i sammenhæng med de muligheder de eksterne læringstilbud giver.

Oplægsholder: Dorte Vind 

 

 

KL. 10.15 – 11.05

Foredrag

Om sanseoplevelser i læring ved Theresa Schilhab

Nye neurovidenskabelige studier viser, at tænkning og viden bygger på perceptuelle, multimodale, emotionelle og ikke mindst sansemotoriske processer. Den begrebslige viden om konkrete ting, som f.eks. bananer er bl.a. baseret på lugt-, smags-, og synsoplevelser og på, hvordan bananer føles mod huden eller gribes med hånden og hvilken emotionel betydning, de tillægges. Kropslige erfaringer er dermed medbestemmende for ret avancerede mentale funktioner som f.eks. sproglig mening og forståelse. Neuralt set er næsten al læring sammensat af sådanne delprocesser, som er blevet koblet sammen under gentagne læringsepisoder, og gennem koblingerne består ’bananviden’ af en genaktivering af næsten alle involverede delprocesser. Jeg fortæller om, hvordan sådanne delprocesser kan bruges som forskellige indgange til en aktivering, der forstærker læringen. Delprocesserne kan derfor med fordel gøres ’operationelle’ i undervisning.

 

 

KL: 11.15 – 11.45

Oplæg

 

 

Læring i vuggestuen

Målgruppe: 0-3 år

Når bevægelse bevæger - er overskriften på et projektforløb om vuggestuebørns deltagelse og medbestemmelse, med afsæt i aftalemålet inklusion og læreplanstemaet bevægelse.

Projektet viser hvordan målsætninger transformeres og kommer til udtryk i hverdagen blandt de yngste børn.

Oplægsholdere:Pia Høholt og Karin Frausing

En kombination af fysiske og digitale oplevelser – et samarbejde med Skoletube

 

Målgruppe: Folkeskolen

 

Dele af Randers Kunstmuseums faste samling vil i 2015 være tilgængelig på Skoletube.dk, således at lærere og elever i hele Danmark kan arbejde med kunsten i undervisningen hjemme på skolerne – før, under og efter et museumsbesøg. Kom og få eksempler på, hvordan kunsten bliver tilgængelig for flere skolelever.

 

Oplægsholdere:Anne Sophie og Lykke-Poulsen

Forenklede Fælles Mål – også i virkeligheden?

Målgruppe: Folkeskolen

Efter en kort gennemgang af opbygningen af de Forenklede Fælles Mål tages der udgangspunkt i eksempler på hvordan lokale kulturinstitutioner kan berige elevernes læring. Desuden ser vi på, hvordan man i fællesskab kan opstille læringsmål for aktiviteter udenfor klasseværelset.

Oplægsholder: Lars Allan Haakonsen

 


 

 

Kl. 12.00 – 12.30

Oplæg

 

 

Læringsmiljøer

Målgruppe: 0-6 år

 

Målet er at skabe et inspirerende og stimulerende lærings og legemiljø, både ude og inde, hvor alle børn er aktive og deltagende.

At børnene oplever, at der er plads og rum til leg og livsglæde, samt at den pædagogiske praksis bevidst forholder sig til anvendelsen af inde- og udemiljøer i forhold til børnenes læring og inklusion.

 

Oplægsholdere:Bente Jensen, Kirsten Christensen, Helle Jantzen

Kroppen som værktøj til refleksion og udvikling

Målgruppe: 0-18 år

Hvordan kan simple teaterøvelser få fantasi, krop og refleksioner i gang?. I denne workshop vil du blive præsenteret for 2 øvelser. Første øvelse arbejder med nærvær, koncentration, berøring, bevægelse, latter og ikke mindst teambuilding. I anden øvelse arbejdes der med nærvær, bevægelse, koncentration og kroppen som udtryksmiddel, øvelsen skaber personlige og gruppe refleksioner over bestemte emner.

Oplægsholdere:Karina Sørensen og Lisbeth Nielsen

Innovation og Entreprenørskab i skolens fag

 

Målgruppe: Folkeskolen

Innovation og entreprenørskab er et af de nye tværgående emner i skolens fag. I denne workshop skal vi se eksempler på, hvordan kulturinstitutioner kan bidrage ind i det. Vi kommer til at arbejde med ideudvikling og afprøvning af forskellige idéer til innovation og entreprenørskab i forhold til skolens fag med inspiration og udgangspunkt i kulturinstitutionerne.

 

Oplægsholder: Ulla Kjær Kaspersen

 

KL.12.45 – 13.15

Oplæg

 

 

Fremtidens Dagtilbud

Målgruppe: 0-6 år

Fremtidens Dagtilbud er et forskningsbaseret udviklingsprogram, der understøtter børns læring og udvikling gennem målrettet og systematisk arbejde bundet op på de nationale læreplanstemaer.

Der vil i oplægget være en kort introduktion til projektet, samt et eksempel på et forløb i praksis.

Oplægsholdere:Marianne Bundgård og Susanne Nørgaard

Vindvognen

 

Målgruppen: 7-10 kl. i Folkeskolen

 

Demonstration af vindvognen

 

Oplægsholder:Jakob Lund

Den åbne skole og udeskole.

Målgruppe: Folkeskolen

Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor elever, lærere og pædagoger regelmæssigt flytter dele af skolehverdagen ud i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner. Udeskole som begreb vil blive foldet ud med praksiseksempler og sat i sammenhæng med de muligheder de eksterne læringstilbud giver.

Oplægsholder:Dorte Vind

 

KL.13.30 – 14.20

Foredrag

 

Om sanseoplevelser i læring ved Theresa Schilhab

Nye neurovidenskabelige studier viser, at tænkning og viden bygger på perceptuelle, multimodale, emotionelle og ikke mindst sansemotoriske processer. Den begrebslige viden om konkrete ting, som f.eks. bananer er bl.a. baseret på lugt-, smags-, og synsoplevelser og på, hvordan bananer føles mod huden eller gribes med hånden og hvilken emotionel betydning, de tillægges. Kropslige erfaringer er dermed medbestemmende for ret avancerede mentale funktioner som f.eks. sproglig mening og forståelse. Neuralt set er næsten al læring sammensat af sådanne delprocesser, som er blevet koblet sammen under gentagne læringsepisoder, og gennem koblingerne består ’bananviden’ af en genaktivering af næsten alle involverede delprocesser. Jeg fortæller om, hvordan sådanne delprocesser kan bruges som forskellige indgange til en aktivering, der forstærker læringen. Delprocesserne kan derfor med fordel gøres ’operationelle’ i undervisning.

 

 

KL.14.30 – 15.00

Oplæg

 

 

 Læring i vuggestuen

Målgruppe: 0-3 år

Når bevægelse bevæger - er overskriften på et projektforløb om vuggestuebørns deltagelse og medbestemmelse, med afsæt i aftalemålet inklusion og læreplanstemaet bevægelse.

Projektet viser hvordan målsætninger transformeres og kommer til udtryk i hverdagen blandt de yngste børn.

Oplægsholdere:Pia Høholt og Karin Frausing

Randers Naturcenter - kør dine egne undervisningsforløb i et uformelt læringsmiljø

 

Målgruppe Folkeskolen

 

På Randers Naturcenter arbejdes der med udvikling af kvalificerede undervisningsforløb tilpasset fremtidens læringsmål. Disse undervisningstilbud kan afvikles af den enkelte lærer i Naturcenterets rammer og relevant udstyr lånes gratis på stedet. (Undervisningstilbuddene understøttes af lærer- og elevvejledninger, som kan downloades fra Naturcenterets hjemmeside )

Oplægsholdere:Kristiane Jørgensen og Helle-Marie Taastrøm

Forenklede Fælles Mål – også i virkeligheden?

Målgruppe Folkeskolen

Efter en kort gennemgang af opbygningen af de Forenklede Fælles Mål tages der udgangspunkt i eksempler på hvordan lokale kulturinstitutioner kan berige elevernes læring. Desuden ser vi på, hvordan man i fællesskab kan opstille læringsmål for aktiviteter udenfor klasseværelset.

Oplægsholder: Lars Allan Haakonsen

 


 

 

KL. 15.15 – 15.45

Oplæg

 

 

Læringsmiljøer

Målgruppe: 0-6 år

 

Målet er at skabe et inspirerende og stimulerende lærings og legemiljø, både ude og inde, hvor alle børn er aktive og deltagende.

At børnene oplever, at der er plads og rum til leg og livsglæde, samt at den pædagogiske praksis bevidst forholder sig til anvendelsen af inde- og udemiljøer i forhold til børnenes læring og inklusion.

 

Oplægsholdere:Bente Jensen, Kirsten Christensen, Helle Jantzen

Fri for mobberi i børnehuset Viborgvej

 

Målgruppe: 1 - 6 år.

 

Vuggestuen og børnehavegruppen arbejder på to plan efter barnets alder.

 

Vi arbejder med en Fri for Mobberi kuffert. Her indgår forskelligt materiale, der præsenteres. Eksempelvis,: samtalekort, video , sange, billedbøger, musik og bevægelse. Fri for Mobberibamser / bamsevenner.

 

Oplægsholder: Birthe Bolther.

Innovation og Entreprenørskab i skolens fag

 

Målgruppe: Folkeskolen

Innovation og entreprenørskab er et af de nye tværgående emner i skolens fag. I denne workshop skal vi se eksempler på, hvordan kulturinstitutioner kan bidrage ind i det. Vi kommer til at arbejde med ideudvikling og afprøvning af forskellige idéer til innovation og entreprenørskab i forhold til skolens fag med inspiration og udgangspunkt i kulturinstitutionerne.

 

Oplægsholder: Ulla Kjær Kaspersen