Vestervangsskolen

Skolen vil fortsætte som skole for 0.-9. klasse.

Vestervangsskolen bliver ny overbygningsskole for Hobrovejens skole. Det betyder, at 7.-9. klasse på Hobrovejens skole fremover skal gå på Vestervangskolen.

De nuværende elever på 7.-9. klassetrin på Nyvangsskolen overgår ligeledes til Vestervangsskolen i forbindelse med Nyvangsskolens nedlæggelse.

Alle elever fra Rytterskolen (på nær området omkring Bjergby) overgår desuden også til Vestervangsskolen (0.-9. klasse).

Vestervangsskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 1064 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Vestervangsskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Asylklasser for 0.-6. klasse flyttes til Munkholmskolen.

Asylklasser for 7.-9. klasse flyttes til Tirsdalens skole.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Vestervangsskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Ved Vestervangsskolen gennemføres en ensretning af Nålemagervej, og der etableres et signalanlæg samt en helle ved Hobrovej.

Ungdomsskole Vest fraflytter Vestervangskolen, og der findes en anden placering til klubben.

Elever fra Bjergby-området, der i dag går på Rytterskolen, har mulighed for at vælge mellem Vestervangskolen og Blicherskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Vestervangskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra Bjergby-området til Vestervangskolen.