Tirsdalens Skole

Ændres til en overbygningsskole for 7.-9. klasser. Tirsdalens skole bliver overbygningsskole for Søndermarkskolen og Kristrup skole.

Skolen fastholder H-klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder i 7. – 9. klasse.

Skoledistriktet for 0.-6. klasse overgår til Kristrup skole.

H-klasser for 0.-6. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder flyttes ligeledes til Kristrup skole. Det vil fortsat være muligt, at få bevilliget tansport til sit barn.

De nuværende elever på 7.-9. klassetrin på Vorup skole overgår til Tirsdalens skole i forbindelse med Vorup skoles nedlæggelse.

Tirsdalens skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 489 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Tirsdalens skole i forbindelse med den nye skolestruktur.

Tirsdalens skole vil til skoleåret 2015/2016 modtage A-klasser med asylbørn (7.-9. klasse) fra Vestervangskolen. En klasse/gruppe er normeret til 12 elever. Hvor mange klasser, der bliver tale om, vil afhænge af antallet på det pågældende tidspunkt (i januar 2015 har Vestervangsskolen i alt tre asylklasser klasser).