Søndermarkskolen

Søndermarksskolens overbygning overgår til Tirsdalens skole for 7.-9. klasse.

Vorup skole nedlægges og tilføres Søndermarkskolens skoledistrikt. Eleverne skal således gå på Søndermarkskolen fra 0.-6. klasse og følge deres klassekammerater videre på Tirsdalens skole i 7.-9. klasse.

Langå skoles skoledistrikt ændres, så området omkring Værum overgår til Søndermarkskolen på 0.-6 klassetrin. Disse elever følger resten af Søndermarkskolen videre på Tirsdalens skole i 7.-9. klasse.

T-klasser for børn med talevanskeligheder flyttes til Nørrevangskolen. Det vil fortsat være muligt at få bevilliget tansport til sit barn.

Søndermarkskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 672 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Søndermarkskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Munkholmskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Søndermarksskolen for de elever fra Værum-området, der tilføres Søndermarksskolen, og hvor eleverne er berettiget til befordring.

Elever fra Værum-området, der i dag går på Langå skole, har mulighed for at vælge mellem Langå skole og Søndermarksskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Langå skole, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra Værum-området til Langå skole.

Ved Søndermarkskolen etableres en parkerings- og afsætningslomme på Smedegade ved Dammen og fartdæmpere på Skanderborgvej.