Rismølleskolen

Skolen fortsætter som i dag med 0.-9. klasse, men der ændres på skoledistriktet, sådan at der både vil tilgå og afgå elever fra skolen.

Rismølleskolen bliver overbygningsskole for Østervangsskolen. Østervangsskolens 7.-9. klasse skal dermed fremover gå på Rismølleskolen.

Skoledistriktet ændres, sådan at området omkring Tinget overgår til Korshøjskolens skoledistrikt fra Rismølleskolens skoledistrikt (for 0.-9. klasse).

Skoledistriktet ændres også, sådan at området øst for Bækkestien overgår til Rismølleskolens skoledistrikt fra Østervangsskolens skoledistrikt (for 0.-9. klasse).

Rismølleskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 607 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Rismølleskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Rismølleskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Korshøjskolen for de elever fra området omkring Tinget, der tilføres Korshøjskolen fra Rismølleskolen, og hvor eleverne er berettiget til befordring.

Elever fra området omkring Tinget, der i dag går på Rismølleskolen, har mulighed for at vælge mellem Korshøjskolen og Rismølleskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Rismølleskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring tinget til Rismølleskolen.

Elever fra området øst for Bækkestien, der i dag går på Østervangsskolen, har mulighed for at vælge mellem Østervangsskolen og Rismølleskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Østervangsskolen, er eventuel befordring for egen regning.