Nyvangsskolen

Nyvangsskolen nedlægges.

Eleverne i 0.-6 klasse overgår til Hobrovejens skole (og videre til Vestervangsskolen i 7.-9. klasse).

Eleverne i 7.-9. klasse elever overgår til Vestervangsskolen.

Hobrovejens skole er beliggende 1,4 km fra Nyvangsskolen.

Vestervangsskolen er beliggende 1,8 km fra Nyvangsskolen.

Nedlæggelse af Nyvangsskolen resulterer som udgangspunkt ikke i øgede befordringsudgifter som følge af den relativt korte afstand mellem skolerne.

G-klasser for 0.-6. klasses børn med generelle indlæringsvanskeligheder flyttes til Bjerregrav skole med fortsat mulighed for at få bevilliget tansport til sit barn.

G-klasser for 7.-9. klasses børn med generelle indlæringsvanskeligheder flyttes til Korshøjskolen i Harridslev med fortsat mulighed for at få bevilliget tansport til sit barn.

H-klasser for 0.-9. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder flyttes til Blicherskolen i Spentrup, der i forvejen har H-klasser. Det vil fortsat være muligt at få bevilliget tansport til sit barn.

H-klasse for 0.-6. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder flyttes til Blicherskolen i Spentrup, der i forvejen har H-klasser. Det vil fortsat være muligt at få bevilliget tansport til sit barn.