Nørrevangsskolen

Nørrevangsskolen fortsætter med det nuværende 10. klassecenter, og bliver fortsat en overbygningsskole med elever fra 0.-10. klasse.

Skolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 599 elever.

Nørrevangsskolen modtager T-klasser for børn med talevanskeligheder fra Søndermarkskolen.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Nørrevangsskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Da Nørrevangsskolen ikke har en SFO, placeres førskolebørnene på områdets fritidshjem.