Munkholmskolen

Munkholmskolen vedbliver at være en skole for 0.-9. årgang.

Skolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 376 elever.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Munkholmskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Munkholmskolen vil til skoleåret 2015/2016 modtage A-klasser med asylbørn ( 0.-6. klasse) fra Vestervangskolen. En klasse/gruppe er normeret til 12 elever. Hvor mange klasser, der bliver tale om, vil afhænge af antallet på det pågældende tidspunkt (i januar 2015 har Vestervangsskolen i alt tre asylklasser).