Kristrup Skole

Kristrup Skole bliver grundskole med 0.-6. klassetrin.

Tirsdalens Skole bliver overbygningsskole for 7.-9 klasserne.

Skolens skoledistrikt for 0.-6. klasse udvides, så man tilføres eleverne fra Tirsdalens Skoles skoledistrikt.

Kristrup skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 652 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Kristrup skole i forbindelse med den nye skolestruktur.

Skolen modtager 2 H-klasser for 0.-6. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder fra Tirsdalens skole.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Ved Kristrup skole opsættes en krydsningshelle ved Vennelystvej og Skolegade, og stiforbindelsen fra Asser Rigs Vej til Vennelystvej asfalteres.