Korshøjskolen

Korshøjskolen vedbliver at være en skole for 0.-9. klassetrin.

Skoledistriktet ændres, så området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der tidligere var en del af det gamle Hald-Kærby skoledistrikt og siden hen Korshøjskolens skoledistrikt for 0.-9. klasse, overgår til Grønhøjskolens skoledistrikt.

Skoledistriktet ændres, så området omkring Tinget overgår til Korshøjskolens skoledistrikt fra Rismølleskolens skoledistrikt for 0.-9. klasse.

Korshøjskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 386 elever.

Skolen modtager G-klasser for 0.-9. klasse med generelle indlæringsvanskeligheder fra Nyvangsskolen.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Korshøjskolen for de elever fra området omkring Tinget, der tilføres skolen, og hvor eleverne er berettiget til befordring.

Elever fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der i dag går på Korshøjskolen, har mulighed for at vælge mellem Korshøjskolen og Grønhøjskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Korshøjskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej til Korshøjskolen.

Elever fra området omkring Tinget, der i dag går på Rismølleskolen, har mulighed for at vælge mellem Korshøjskolen og Rismølleskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Rismølleskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring tinget til Rismølleskolen.