Hornbæk Skole

Hornbæk Skole vedbliver at være skole for 0.-9. klasse, men med øget elevtal.

Hornbæk skole bliver overbygningsskole til Bjerregrav Skole. Eleverne fra Bjerregrav Skole skal således gå på Hornbæk skole fra 7.-9. klasse.

Hornbæk skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 492 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Hornbæk skole i forbindelse med den nye skolestruktur.

Skolen fastholder H-klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Hornbæk skole for de elever fra 7.- 9. klasse fra Bjerregrav skole, der er berettiget til befordring.