Hobrovejens Skole

Hobrovejens Skole bliver en grundskole med 0.-6. klassetrin.

Vestervangsskolen bliver overbygningsskole for 7.-9 klasserne.

Skolens skoledistrikt for 0.-6. klasse udvides, så man tilføres eleverne fra Nyvangsskolens skoledistrikt.

Hobrovejens skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 569 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Hobrovejens skole i forbindelse med den nye skolestruktur.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.