Grønhøjskolen

Grønhøjskolen vedbliver at være en skole for 0.-9. klasse, men med et øget elevtal.

Skolen bliver overbygningsskole for Havndal skole. Havndal skoles elever skal således gå på Grønhøjskolen fra 7.-9. klasse.

Eleverne fra Gjerlev-Enslev skole tilføres Grønhøjskolen.

Skoledistriktet tilføres området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der tidligere var en del af det gamle Hald-Kærby skoledistrikt og siden hen Korshøjskolens skoledistrikt for 0.-9. klasse.

Området omkring Dalbyneder overgår til Havndal skoledistrikt for 0.-6. klasse.

Grønhøjskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 379 elever.

Skolen fastholder E-klasser for børn med sociale-følelsesmæssige vanskeligheder.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der stilles en skolebus til rådighed til Grønhøjskolen for alle elever fra Gjerlev-Enslev skoles skoledistrikt, der skal til Grønhøjskolen.

Der indsættes skolebus til Grønhøjskolen for de elever fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der er berettiget til befordring.

Elever fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der i dag går på Korshøjskolen, har mulighed for at vælge mellem Korshøjskolen og Grønhøjskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Korshøjskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej til Korshøjskolen.

Elever fra Dalbyneder-området, der i dag går på Grønhøjskolen, har mulighed for at vælge mellem Havndal skole og Grønhøjskolen som deres fremtidige skole.