Blicherskolen

Blicherskolen vedbliver at være en skole for 0.-9. årgang.

Området omkring Bjergby overgår fra Rytterskolens skoledistrikt til Blicherskolens skoledistrikt for 0.-9. klassetrin.

Blicherskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 452 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Blicherskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Skolens G-klasser for 7.-9. klasses børn med generelle indlæringsvanskeligheder fastholdes på skolen.

Skolen modtager H-klasser for 0.-9. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder fra Nyvangsskolen.

Skolen modtager H-klasse for 0.-6. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder fra Nyvangsskolen.

Der indsættes skolebus til Blicherskolen for eleverne fra Bjergby-området, der er berettiget til befordring.

Elever fra Bjergby-området, der i dag går på Rytterskolen, har mulighed for at vælge mellem Vestervangskolen og Blicherskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Vestervangskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra Bjergby-området til Vestervangskolen.