Østervangsskolen

Fortsætter som skole for 0.-6. klasse, og der ændres i skoledistriktet.

Skoledistrikt ændres, så området øst for Bækkestien tilføres Rismølleskolen skoledistrikt for 0.-9. klasse.

Overbygningsskolen for det resterende af Østervangsskolens skoledistrikt bliver ligeledes Rismølleskolen. Eleverne skal således gå på Rismølleskolen fra 7.-9. klasse.

Nuværende elever på Østervangsskolen, som kommer fra området øst for Bækkestien og skal i 1.-6.klasse, har mulighed for at vælge mellem Østervangsskolen og Rismølleskolen. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Østervangsskolen, er eventuel befordring for egen regning.

Hadsundvejens skole nedlægges. Eleverne overgår til Østervangsskolen på 0.-6. klassetrin. Disse elever følger resten af Østervangsskolen elever videre på Rismølleskolen i 7.-9. klasse.

Østervangsskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have 457 elever i almenafdelingen og 55 i specialafdelingen.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Østervangsskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Østervangsskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Skolens G-klasser for 0.-9. klasses børn med generelle indlæringsvanskeligheder fastholdes på skolen.