Skolerne

Et flertal i byrådet vedtog den 12. januar 2015 en ny skolestruktur for Randers Kommune. Her kan du se, hvad den nye struktur betyder for den enkelte skole.

Her finder du navnene på alle de 24 folkeskoler, som Randers Kommune havde inden den nye skolestruktur pr. 1. august. Klik på skolens navn og læs, hvilke forandringer den nye skolestruktur medfører.

Asferg Skole

Asferg Skole vedbliver at være en skole fra 0.-6. årgang.

Asferg skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 136 elever.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Asferg Skole, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Assentoft Skole

Assentoftskolen vedbliver at være en skole fra 0.-9. årgang.

Assentoftskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 725 elever.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Assentoftskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Bjerregrav Skole

Bjerregrav Skole bliver en grundskole med 0.-6. klasse.

Hornbæk skole bliver overbygningsskole til Bjerregrav. Eleverne skal således gå på Hornbæk skole fra 7.-9. klasse.

Området omkring Sønderbæk og Læsten overgår fra Fårup skoles skoledistrikt til Bjerregrav skoles skoledistrikt for 0.-9. klassetrin.

Skolen modtager G-klasser for 0.-6. klasse med generelle indlæringsvanskeligheder fra Nyvangsskolen.

Bjerregrav skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 195 elever.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Hornbæk skole for de elever fra 7- 9. klasse, der er berettiget til befordring.

Elever fra området omkring Sønderbæk og Læsten, der i dag går på Fårup skole, har mulighed for at vælge mellem Fårup skole og Bjerregrav skole som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Fårup skole, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring Sønderbæk og Læsten til Fårup skole.

Blicherskolen

Blicherskolen vedbliver at være en skole for 0.-9. årgang.

Området omkring Bjergby overgår fra Rytterskolens skoledistrikt til Blicherskolens skoledistrikt for 0.-9. klassetrin.

Blicherskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 452 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Blicherskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Skolens G-klasser for 7.-9. klasses børn med generelle indlæringsvanskeligheder fastholdes på skolen.

Skolen modtager H-klasser for 0.-9. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder fra Nyvangsskolen.

Skolen modtager H-klasse for 0.-6. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder fra Nyvangsskolen.

Der indsættes skolebus til Blicherskolen for eleverne fra Bjergby-området, der er berettiget til befordring.

Elever fra Bjergby-området, der i dag går på Rytterskolen, har mulighed for at vælge mellem Vestervangskolen og Blicherskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Vestervangskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra Bjergby-området til Vestervangskolen.

Fårup Skole

Fårup Skole vedbliver at være en skole for 0.-9. klasse.

Området omkring Sønderbæk og Læsten overgår fra Fårup skoles skoledistrikt til Bjerregrav skoles skoledistrikt for 0.-9. klassetrin.

Der etableres ”børneby” i Fårup. Det vil sige, at Fårup børnehave samles som en organisatorisk enhed med skolen, dog med selvstændigt budget.

Fårup skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 219 elever.

Elever fra området omkring Sønderbæk og Læsten, der i dag går på Fårup skole, har mulighed for at vælge mellem Fårup skole og Bjerregrav skole som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Fårup skole, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring Sønderbæk og Læsten til Fårup skole.

Gjerlev-Enslev Skole

Gjerlev-Enslev skole lukker og området overgår til Grønhøjskolens skoledistrikt for 0.-9. klasse.

Der stilles en skolebus til rådighed til Grønhøjskolen for alle elever fra Gjerlev-Enslev skoles skoledistrikt, der skal til Grønhøjskolen.

Grønhøjskolen

Grønhøjskolen vedbliver at være en skole for 0.-9. klasse, men med et øget elevtal.

Skolen bliver overbygningsskole for Havndal skole. Havndal skoles elever skal således gå på Grønhøjskolen fra 7.-9. klasse.

Eleverne fra Gjerlev-Enslev skole tilføres Grønhøjskolen.

Skoledistriktet tilføres området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der tidligere var en del af det gamle Hald-Kærby skoledistrikt og siden hen Korshøjskolens skoledistrikt for 0.-9. klasse.

Området omkring Dalbyneder overgår til Havndal skoledistrikt for 0.-6. klasse.

Grønhøjskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 379 elever.

Skolen fastholder E-klasser for børn med sociale-følelsesmæssige vanskeligheder.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der stilles en skolebus til rådighed til Grønhøjskolen for alle elever fra Gjerlev-Enslev skoles skoledistrikt, der skal til Grønhøjskolen.

Der indsættes skolebus til Grønhøjskolen for de elever fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der er berettiget til befordring.

Elever fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der i dag går på Korshøjskolen, har mulighed for at vælge mellem Korshøjskolen og Grønhøjskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Korshøjskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej til Korshøjskolen.

Elever fra Dalbyneder-området, der i dag går på Grønhøjskolen, har mulighed for at vælge mellem Havndal skole og Grønhøjskolen som deres fremtidige skole.

Hadsundvejens Skole

Hadsundvejens Skole bliver nedlagt. Eleverne overgår til Østervangsskolen på 0.-6. klassetrin. Disse elever følger resten af Østervangsskolen elever videre på Rismølleskolen i 7.-9. klasse.

De nuværende 7.-9. klasses elever overgår til Rismølleskolen.

Der oprettes intet førskoletilbud på Hadsundvejens skole.

Havndal Skole

Havndal Skole bliver en grundskole med 0.-6. klassetrin.

Grønhøjskolen bliver overbygningsskole til Havndal. Eleverne skal således gå på Grønhøjskolen fra 7.-9. klasse.

Skoledistriktet tilføres området omkring Dalbyneder for 0.-6 klassetrin, der tidligere var en del af Grønhøjskolens skoledistrikt.

Der etableres ”børneby” i Havndal. Det vil sige, at Havndal børnehave samles som en organisatorisk enhed med skolen, dog med selvstændigt budget.

Havndal skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 145 elever.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Havndal skole for eleverne fra Dalbyneder-området, der er berettiget til befordring.

Elever fra Dalbyneder-området, der i dag går på Grønhøjskolen, har mulighed for at vælge mellem Havndal skole og Grønhøjskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Grønhøjskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra Dalbyneder-området til Grønhøjskolen.

Hobrovejens Skole

Hobrovejens Skole bliver en grundskole med 0.-6. klassetrin.

Vestervangsskolen bliver overbygningsskole for 7.-9 klasserne.

Skolens skoledistrikt for 0.-6. klasse udvides, så man tilføres eleverne fra Nyvangsskolens skoledistrikt.

Hobrovejens skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 569 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Hobrovejens skole i forbindelse med den nye skolestruktur.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Hornbæk Skole

Hornbæk Skole vedbliver at være skole for 0.-9. klasse, men med øget elevtal.

Hornbæk skole bliver overbygningsskole til Bjerregrav Skole. Eleverne fra Bjerregrav Skole skal således gå på Hornbæk skole fra 7.-9. klasse.

Hornbæk skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 492 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Hornbæk skole i forbindelse med den nye skolestruktur.

Skolen fastholder H-klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Hornbæk skole for de elever fra 7.- 9. klasse fra Bjerregrav skole, der er berettiget til befordring.

Korshøjskolen

Korshøjskolen vedbliver at være en skole for 0.-9. klassetrin.

Skoledistriktet ændres, så området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der tidligere var en del af det gamle Hald-Kærby skoledistrikt og siden hen Korshøjskolens skoledistrikt for 0.-9. klasse, overgår til Grønhøjskolens skoledistrikt.

Skoledistriktet ændres, så området omkring Tinget overgår til Korshøjskolens skoledistrikt fra Rismølleskolens skoledistrikt for 0.-9. klasse.

Korshøjskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 386 elever.

Skolen modtager G-klasser for 0.-9. klasse med generelle indlæringsvanskeligheder fra Nyvangsskolen.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Korshøjskolen for de elever fra området omkring Tinget, der tilføres skolen, og hvor eleverne er berettiget til befordring.

Elever fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der i dag går på Korshøjskolen, har mulighed for at vælge mellem Korshøjskolen og Grønhøjskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Korshøjskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej til Korshøjskolen.

Elever fra området omkring Tinget, der i dag går på Rismølleskolen, har mulighed for at vælge mellem Korshøjskolen og Rismølleskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Rismølleskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring tinget til Rismølleskolen.

Kristrup Skole

Kristrup Skole bliver grundskole med 0.-6. klassetrin.

Tirsdalens Skole bliver overbygningsskole for 7.-9 klasserne.

Skolens skoledistrikt for 0.-6. klasse udvides, så man tilføres eleverne fra Tirsdalens Skoles skoledistrikt.

Kristrup skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 652 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Kristrup skole i forbindelse med den nye skolestruktur.

Skolen modtager 2 H-klasser for 0.-6. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder fra Tirsdalens skole.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Ved Kristrup skole opsættes en krydsningshelle ved Vennelystvej og Skolegade, og stiforbindelsen fra Asser Rigs Vej til Vennelystvej asfalteres.

Langå Skole

Langå Skole vedbliver at være skole for 0.-9. klassetrin.

Langå skoles skoledistrikt ændres, så området omkring Værum overgår til Søndermarkskolen på 0.-6. klassetrin. Disse elever følger resten af Søndermarkskolen videre på Tirsdalens skole i 7.-9. klasse.

Langå skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 485 elever.

Skolen fastholder H-klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder.

I 2015 er der fra 7. april 2015 førskole for alle børn, der ønsker førskoletilbuddet. Det betyder, at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Søndermarksskolen for de elever fra Værum-området, der tilføres Søndermarksskolen, og hvor eleverne er berettiget til befordring.

Elever fra Værum-området, der i dag går på Langå skole, har mulighed for at vælge mellem Langå skole og Søndermarksskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Langå skole, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra Værum-området til Langå skole.

Munkholmskolen

Munkholmskolen vedbliver at være en skole for 0.-9. årgang.

Skolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 376 elever.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Munkholmskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Munkholmskolen vil til skoleåret 2015/2016 modtage A-klasser med asylbørn ( 0.-6. klasse) fra Vestervangskolen. En klasse/gruppe er normeret til 12 elever. Hvor mange klasser, der bliver tale om, vil afhænge af antallet på det pågældende tidspunkt (i januar 2015 har Vestervangsskolen i alt tre asylklasser).

Nyvangsskolen

Nyvangsskolen nedlægges.

Eleverne i 0.-6 klasse overgår til Hobrovejens skole (og videre til Vestervangsskolen i 7.-9. klasse).

Eleverne i 7.-9. klasse elever overgår til Vestervangsskolen.

Hobrovejens skole er beliggende 1,4 km fra Nyvangsskolen.

Vestervangsskolen er beliggende 1,8 km fra Nyvangsskolen.

Nedlæggelse af Nyvangsskolen resulterer som udgangspunkt ikke i øgede befordringsudgifter som følge af den relativt korte afstand mellem skolerne.

G-klasser for 0.-6. klasses børn med generelle indlæringsvanskeligheder flyttes til Bjerregrav skole med fortsat mulighed for at få bevilliget tansport til sit barn.

G-klasser for 7.-9. klasses børn med generelle indlæringsvanskeligheder flyttes til Korshøjskolen i Harridslev med fortsat mulighed for at få bevilliget tansport til sit barn.

H-klasser for 0.-9. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder flyttes til Blicherskolen i Spentrup, der i forvejen har H-klasser. Det vil fortsat være muligt at få bevilliget tansport til sit barn.

H-klasse for 0.-6. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder flyttes til Blicherskolen i Spentrup, der i forvejen har H-klasser. Det vil fortsat være muligt at få bevilliget tansport til sit barn.

Nørrevangsskolen

Nørrevangsskolen fortsætter med det nuværende 10. klassecenter, og bliver fortsat en overbygningsskole med elever fra 0.-10. klasse.

Skolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 599 elever.

Nørrevangsskolen modtager T-klasser for børn med talevanskeligheder fra Søndermarkskolen.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Nørrevangsskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Da Nørrevangsskolen ikke har en SFO, placeres førskolebørnene på områdets fritidshjem.

Rismølleskolen

Skolen fortsætter som i dag med 0.-9. klasse, men der ændres på skoledistriktet, sådan at der både vil tilgå og afgå elever fra skolen.

Rismølleskolen bliver overbygningsskole for Østervangsskolen. Østervangsskolens 7.-9. klasse skal dermed fremover gå på Rismølleskolen.

Skoledistriktet ændres, sådan at området omkring Tinget overgår til Korshøjskolens skoledistrikt fra Rismølleskolens skoledistrikt (for 0.-9. klasse).

Skoledistriktet ændres også, sådan at området øst for Bækkestien overgår til Rismølleskolens skoledistrikt fra Østervangsskolens skoledistrikt (for 0.-9. klasse).

Rismølleskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 607 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Rismølleskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Rismølleskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Korshøjskolen for de elever fra området omkring Tinget, der tilføres Korshøjskolen fra Rismølleskolen, og hvor eleverne er berettiget til befordring.

Elever fra området omkring Tinget, der i dag går på Rismølleskolen, har mulighed for at vælge mellem Korshøjskolen og Rismølleskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Rismølleskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring tinget til Rismølleskolen.

Elever fra området øst for Bækkestien, der i dag går på Østervangsskolen, har mulighed for at vælge mellem Østervangsskolen og Rismølleskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Østervangsskolen, er eventuel befordring for egen regning.

Rytterskolen

Rytterskolen nedlægges som almen folkeskole og indrettes til specialskolen ’Firkløverskolen’, der åbner bygninger i august 2016.

Elever fra Rytterskolen overgår fra august 2015 til nye skoledistrikter.

Elever fra Bjergby-området overgår til Blicherskolens skoledistrikt (0-9. klassetrin).

Elever fra den øvrige del af Rytterskolens distrikt overgår til Vestervangsskolen (0-9. klassetrin).  

Elever fra Bjergby-området, der i dag går på Rytterskolen, har dog mulighed for at vælge mellem Vestervangskolen og Blicherskolen som deres fremtidige skole. Det skal i den forbindelse bemærkes, at vælger ”Bjergby- eleverne” Vestervangskolen, vil befordring være for egen regning. Fremadrettet kan det heller ikke garanteres, at der kører skolebus fra Bjergby-området til Vestervangskolen.

Alle elever der går på Rytterskolen på nuværende tidspunkt, følger som udgangspunkt med deres kammerater til Vestervangsskolen – uanset hvor de bor i kommunen.

Søndermarkskolen

Søndermarksskolens overbygning overgår til Tirsdalens skole for 7.-9. klasse.

Vorup skole nedlægges og tilføres Søndermarkskolens skoledistrikt. Eleverne skal således gå på Søndermarkskolen fra 0.-6. klasse og følge deres klassekammerater videre på Tirsdalens skole i 7.-9. klasse.

Langå skoles skoledistrikt ændres, så området omkring Værum overgår til Søndermarkskolen på 0.-6 klassetrin. Disse elever følger resten af Søndermarkskolen videre på Tirsdalens skole i 7.-9. klasse.

T-klasser for børn med talevanskeligheder flyttes til Nørrevangskolen. Det vil fortsat være muligt at få bevilliget tansport til sit barn.

Søndermarkskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 672 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Søndermarkskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Munkholmskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Der indsættes skolebus til Søndermarksskolen for de elever fra Værum-området, der tilføres Søndermarksskolen, og hvor eleverne er berettiget til befordring.

Elever fra Værum-området, der i dag går på Langå skole, har mulighed for at vælge mellem Langå skole og Søndermarksskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Langå skole, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra Værum-området til Langå skole.

Ved Søndermarkskolen etableres en parkerings- og afsætningslomme på Smedegade ved Dammen og fartdæmpere på Skanderborgvej.

Tirsdalens Skole

Ændres til en overbygningsskole for 7.-9. klasser. Tirsdalens skole bliver overbygningsskole for Søndermarkskolen og Kristrup skole.

Skolen fastholder H-klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder i 7. – 9. klasse.

Skoledistriktet for 0.-6. klasse overgår til Kristrup skole.

H-klasser for 0.-6. klasses børn med specifikke indlæringsvanskeligheder flyttes ligeledes til Kristrup skole. Det vil fortsat være muligt, at få bevilliget tansport til sit barn.

De nuværende elever på 7.-9. klassetrin på Vorup skole overgår til Tirsdalens skole i forbindelse med Vorup skoles nedlæggelse.

Tirsdalens skole forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 489 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Tirsdalens skole i forbindelse med den nye skolestruktur.

Tirsdalens skole vil til skoleåret 2015/2016 modtage A-klasser med asylbørn (7.-9. klasse) fra Vestervangskolen. En klasse/gruppe er normeret til 12 elever. Hvor mange klasser, der bliver tale om, vil afhænge af antallet på det pågældende tidspunkt (i januar 2015 har Vestervangsskolen i alt tre asylklasser klasser).

Vestervangsskolen

Skolen vil fortsætte som skole for 0.-9. klasse.

Vestervangsskolen bliver ny overbygningsskole for Hobrovejens skole. Det betyder, at 7.-9. klasse på Hobrovejens skole fremover skal gå på Vestervangskolen.

De nuværende elever på 7.-9. klassetrin på Nyvangsskolen overgår ligeledes til Vestervangsskolen i forbindelse med Nyvangsskolens nedlæggelse.

Alle elever fra Rytterskolen (på nær området omkring Bjergby) overgår desuden også til Vestervangsskolen (0.-9. klasse).

Vestervangsskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have ca. 1064 elever.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Vestervangsskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Asylklasser for 0.-6. klasse flyttes til Munkholmskolen.

Asylklasser for 7.-9. klasse flyttes til Tirsdalens skole.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Vestervangsskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Ved Vestervangsskolen gennemføres en ensretning af Nålemagervej, og der etableres et signalanlæg samt en helle ved Hobrovej.

Ungdomsskole Vest fraflytter Vestervangskolen, og der findes en anden placering til klubben.

Elever fra Bjergby-området, der i dag går på Rytterskolen, har mulighed for at vælge mellem Vestervangskolen og Blicherskolen som deres fremtidige skole. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Vestervangskolen, er befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra Bjergby-området til Vestervangskolen.

Vorup Skole

Vorup skole nedlægges og tilføres Søndermarkskolens skoledistrikt. Eleverne skal således gå på Søndermarkskolen fra 0.-6. klasse og følge deres klassekammerater videre på Tirsdalens skole i 7.-9. klasse, da Tirsdalens skole er overbygning for Søndermarkskolen.

Østervangsskolen

Fortsætter som skole for 0.-6. klasse, og der ændres i skoledistriktet.

Skoledistrikt ændres, så området øst for Bækkestien tilføres Rismølleskolen skoledistrikt for 0.-9. klasse.

Overbygningsskolen for det resterende af Østervangsskolens skoledistrikt bliver ligeledes Rismølleskolen. Eleverne skal således gå på Rismølleskolen fra 7.-9. klasse.

Nuværende elever på Østervangsskolen, som kommer fra området øst for Bækkestien og skal i 1.-6.klasse, har mulighed for at vælge mellem Østervangsskolen og Rismølleskolen. Det skal dog bemærkes, at vælger eleverne Østervangsskolen, er eventuel befordring for egen regning.

Hadsundvejens skole nedlægges. Eleverne overgår til Østervangsskolen på 0.-6. klassetrin. Disse elever følger resten af Østervangsskolen elever videre på Rismølleskolen i 7.-9. klasse.

Østervangsskolen forventes fra skoleåret 2015/16 at have 457 elever i almenafdelingen og 55 i specialafdelingen.

Det er i 2015 planlagt at bygningsforbedre og udvikle Østervangsskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Fra 7. april 2015 indføres der et tilbud om førskole på Østervangsskolen, som betyder at alle børn kan få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Skolens G-klasser for 0.-9. klasses børn med generelle indlæringsvanskeligheder fastholdes på skolen.