Overgangsråd

Rundt om på skolerne er der nedsat en række overgangsråd med ledere, lærere og forældre fra de skolebestyrelser, der skal aflevere og modtage elever.

Medlemmerne i overgangsrådene skal blandt andet lytte til hinanden og udveksle erfaringer, for på den måde at få skabt et fælles fodslag for den nye skole.

Rådets opgave er blandt andet at tilrettelægge overflytningen af elever mellem skolerne, og der skal planlægges en række besøg mellem skolerne, hvor lærere og elever lærer hinanden at kende. 

Vil du læse mere om overgangsrådenes arbejde følg da med på de enkelte skoleres hjemmesider.

Nedsatte overgangsråd

  • Rismølleskolen, Østervangsskolen og Hadsundvejens skole
  • Gjerlev-Enslev skole, Grønhøjskolen og Havndal skole
  • Bjerregrav skole og Hornbæk skole
  • Hobrovejens skole, Vestervangsskolen, Nyvangsskolen og Rytterskolen  (dette overgangsråd har takket nej tak til bistand, idet de har tilkøbt en ekstern konsulent til opgaven)
  • Vorup skole, Søndermarkskolen, Tirsdalens skole og Kristrup skole.  

Rådenes sammensætning og kompetencer

Overgangsrådene er sammensat af to medlemmer fra de enkelte skolebestyrelser i hver skolecirkel. Det vil sige, at overgangsrådet består af 2 skolebestyrelsesrepræsentanter fra de skoler, der skal modtage eller afgive elever og personale til hinanden i forbindelse med den nye skolestruktur. Overgangsrådet er, som navnet antyder, rådgivende for den enhver tid siddende skolebestyrelse på den skole, der modtager og indskriver eleverne på de nye skoler pr. 1. august 2015. Det betyder, at opgaven for overgangsrådene er at komme med input, visioner og gode ideer til fx principper for fremtidig klassedannelse, som leveres videre til den siddende skolebestyrelse på skolen. Der skal altså ikke stemmes eller lignende i overgangsrådet, da dets beføjelser er af rådgivende karakter.