Konfirmation 2016-2017

Den ændrede fremtidige skolestruktur i Randers kommune får indvirkning på den fremtidige konfirmandforberedelse for en stor del af de kommende 7. klasser.

Provsterne i Randers Kommune, Hanne Hjørlund og Klaus Frisman, oplyser følgende:

Det skal slås fast, at alle de datoer, der er udmeldt og lovet for konfirmationer i 2016 og 2017, står fast uanset øvrige ændringer i strukturen. Det kan konfirmationsfamilierne regne med!

Præsterne er allerede i gang med drøftelser af det nødvendige samarbejde fremover - også over sognegrænser - under de nye vilkår. Vi kan ikke sige noget specifikt endnu, men må afvente de nye klassedannelser, og vi arbejder konstruktivt på at få det hele til at fungere rigtig godt i forventning om, at skoleforvaltningen og de nye skoleledelser ligeledes vil gå ind i et konstruktivt og positivt samarbejde med præsterne.