Velfærdslistens skoleudspil

Velfærdslistens skoleudspil indledes med følgende forord: En anden vej er mulig!

Velfærdslisten præsenterer hermed sit skoleudspil.

Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til de forældre, medarbejdere, børn og unge og andre engagerede borgere, der på trods af skolelukningspartiernes manglende debatvilje og totale argumentresistens har deltaget i debatten om folkeskolerne. Udspillet står nemlig i taknemmelig og ubetalelig gæld til de mange kvalificerede høringssvar og de gode argumenter, der er fremkommet i den forbindelse.

Velfærdslistens udspil bygger på den præmis, at skolelukningsplanen skrottes, så der kan sættes gang i en ny proces, hvor hverdagens eksperter - dvs. forældre, medarbejdere, børn og unge og andre engagerede borgere - er drivkraften i udviklingen af folkeskolen. Og hvor diskussionen foregår på et åbent, demokratisk og ærligt grundlag.

Sådan noget burde ikke være nødvendigt at understrege. Men det er det. Desværre. For vi må konstatere, at hemmelighedskræmmeriet, lovbruddene og den manglende debatvilje, der har kendetegnet skolelukningsprocessen, er et ubestrideligt bevis på skolelukningspartiernes grundlæggende mistillid til borgerne. For hvorfor skulle de ellers forholde borgerne oplysninger og snyde dem for argumenter og lovbundne demokratiske rettigheder?

Skolelukningspartierne har med dyre rapporter af tvivlsom karakter forsøgt at male et billede af en brændende platform, hvor kommunens mange folkeskoler fremstilles som det store problem. Men rapporterne er helt galt på den. De er ganske enkelt spækket med fejl, fantasifulde forudsætninger og luftkasteller. Og det ene og alene med det uædle formål at vildlede borgerne.

Problemet er ikke, at kommunen har en mangfoldighed af lokalt forankrede skoler. Problemet er manglende investeringer i folkeskolen og i vores børn. At skolelukningspartierne hellere vil fyre pengene af på prestigeprojekter frem for kommunal kernevelfærd, har fostret et forslag, der betyder færre lærere og pædagoger på skolerne, og at mange børn og unge vil komme til at sidde som burhøns i kæmpeklasser.

Velfærdslisten ser mangfoldigheden af lokale folkeskoler som en styrke. Derfor vil vi ikke lukke skoler, ligesom vi heller ikke vil forringe kvaliteten ved at nedlægge lærer- og pædagogstillinger.

Vores udspil bygger på tre grundlæggende principper, nemlig:

  1. Hverdagens eksperter skal være drivkraften i udviklingen af folkeskolen
  2. En mere socialt retfærdig folkeskole
  3. Folkeskolen skal bygge på et helhedsorienteret syn på børns læring

I forlængelse af de tre principper foreslår vi 10 konkrete indsatser til en stærkere folkeskole.

De økonomiske konsekvenser fremgår af hver enkel indsats. Da udspillet er et oplæg til forhandling og diskussion, henviser vi til Velfærdslistens budgetudspil for 2015 for finansieringsmuligheder. Det kan du finde her.

Men vi bilder os ikke ind, at vi er de klogeste i Verden. Derfor skal vores indsatser betragtes som forslag, der skal indgå i en ny proces, der frem for mursten og kæmpeklasser har fokus på børnene. Velfærdslisten insisterer på, at hverdagens eksperter skal være drivkraften i udviklingen af den fælles velfærd - og dermed også folkeskolen. Derfor er brug for en ny proces, hvor forældre, medarbejdere, børn og unge og lokalsamfund får mulighed for at være den skabende kraft.

Det fortjener vi alle.

Velfærdslistens udspil behandles på byrådsmødet mandag den 12. januar som et alternativ til skolelukningsplanen. Her er det vigtigt at understrege, at hvis skolestrukturen skulle blive vedtaget den 12. januar, betyder det ikke, at kampen er slut. Tværtimod.

Der er god grund til at fortsætte den. For dels kan skolelukningspartiernes grupper, hvoraf en stor del er overordentligt kritiske over for skolelukningsforslaget, stadig nå at komme til fornuft, og i det tilfælde kan man helt frem til sommerferien nå at rulle beslutningen tilbage.

Og dels venter der et retligt efterspil. Her har processen været præget af så grove lovbrud, herunder tilsidesættelse af byrådsmindretallets og offentlighedens lovfæstede rettigheder, at Statsforvaltningen bør komme frem til, at beslutningen skal annulleres.

Jeg håber, at vi med vores udspil viser, at der er en anden og bedre vej for folkeskolen end lukninger, nedskæringer og forringelser.

På vegne af Velfærdslisten
Kasper Fuhr Christensen
Byrådsmedlem for Velfærdslisten

Læs Velfærdslistens skoleudspil her