Overbygningsskolen (7.-9. klasse)

En af de største forandringer i forslaget til ny skolestruktur er etableringen af nye og stærkere udskolingsmiljøer for 7. til 9. klasse, som sikrer langt flere muligheder for den enkelte unge.

Alle elever vil, uanset hvor de er bosat, være sikret et professionelt og stærkt udskolingsmiljø med flere spor på hver årgang, en bred vifte af valgfag at vælge imellem, linjefagsuddannede lærere, et styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne og muligheden for at danne venskaber ud fra interessefællesskaber.

På skoler, der fortsat har 0.-9. klassetrin, vil der blive etableret to adskilte miljøer på samme skole, hvor lærerkompetencerne i udgangspunktet målrettes enten 0. til 6. klassetrin eller udskolingseleverne.

 

Styrket samarbejde med erhvervs- og ungdomsuddannelserne

Med strukturen vil der være et mindre antal overbygningsskoler end i dag, og samarbejdet mellem overbygningsskolerne og erhvervs- og ungdomsuddannelserne vil derfor kunne styrkes. Uddannelsesinstitutionerne har lettere ved at samarbejde med et færre antal overbygningsskoler, og dermed bliver det fx også lettere at tilrettelægge individuelle praktik- og brobygningsforløb, som matcher den enkelte elevs behov. Samlet set skal ungemiljøerne således være med til at sikre, at Randers Kommune når målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om overbygningsskolen i kapitel 2 i det samlede forslag til ny skolestruktur: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune.