Førskoleområdet

Førskoleområdet er det tilbud, der i perioden fra 1. marts til skolestart er på en række skoler for at sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende 0. klasses elever.

På de skoler, der foreslås nedlagt, vil førskolegrupperne også blive nedlagt. Grupperne vil i stedet blive etableret på de skoler, som eleverne flytter til.

I forslaget til ny skolestruktur er der lagt op til, at der kommer førskolegrupper på alle grundskoler. Der er dog to skoler – Hornbæk Skole og Hobrovejens Skole, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er plads til førskolebørnene. Der vil blive lavet et oplæg til, hvordan førskoletilbuddet også kan etableres på disse skoler.

Du kan læse mere om førskoleområdet i kapitel 7 i det samlede forslag til ny skolestruktur: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune.