10. klasse

Randers kommune har i dag samlet alle 10. klasser på Nørrevangsskolen i et stort 10. klassecenter. Som led i den nye erhvervsskolereform er der imidlertid et lovkrav om, at kommunerne opretter en EUD10-linje (ny erhvervsrettet 10. klasse). På den baggrund foreslås det, at en del af Randers Kommunes eksisterende 10. klasse tilbud fra d. 1. august 2015 placeres i regi af erhvervsuddannelserne i Randers Kommune.

EUD10 Erhverv og Sundhed skal være et målrettet tilbud til den gruppe af elever, som ønsker at begynde deres karriere med en erhvervsuddannelse, og tilbuddet skal styrke de unges forberedelse til en erhvervs-uddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse (EUX).

 

10. klasse målrettet studentereksamen

Udover etableringen af et erhvervsrettet 10. klasse tilbud, skal der også fremadrettet være et 10. klasse tilbud særligt målrettet de elever, der ønsker fx en studentereksamen (STX) eller en højere forberedelses-eksamen (HF). Dette 10. klasse tilbud bibeholdes i folkeskoleregi på Nørrevangsskolen.

Den konkrete fordeling af 10. klasserne samt den fremtidige placering afklares forud for, at forslaget til den nye skolestruktur kan træde i kraft d. 1. august 2015.

Du kan læse mere om 10. klasse i kapitel 8 i det samlede forslag til ny skolestruktur: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune.