Undervisningsmiljøer

En central del af forslaget til ny skolestruktur er etableringen af grundskoler for 0.-6. klasse og overbygningsskoler for 7.-9. klasse.

Overordnet set samler forslaget til ny skolestruktur de ældste elever i fagligt stærke miljøer – og de yngste elever i trygge og stimulerende børnemiljøer.

I forhold til medarbejderne på skolerne lægger strukturen op til en faglig specialisering, der understøtter øget undervisningsdifferentiering og læring samt fagligt stærke miljøer, hvor flere medarbejdere arbejder målrettet med samme klassetrin.

På nedenstående undersider kan du læse mere om ændringerne for de forskellige elevgrupper.

Ønsker du mere uddybende information, kan du finde den i det samlede forslag til skolestruktur: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune (se boksen).

Førskoleområdet Grundskolen (0.-6. klasse) Overbygningsskolen (7.-9. klasse) 10. klasse