Udtalelser

Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i Randers Byråd har 19. november 2014 indgået forlig om justeringer til forslaget til ny skolestruktur i Randers Kommune.

Forliget indebærer en række justeringer af det strukturforslag fra forvaltningen, som har været i høring. I justeringerne indgår en række pointer fra de 351 høringssvar.

I korte træk indebærer forliget, at overbygningerne (7.-9. klasse) på Munkholmskolen, Korshøjskolen og Fårup Skole bevares, og at overbygningselever fra Østervangsskolen flyttes til Rismølleskolen. Samtidig bliver skoledistrikterne justeret, så Værum flytter til Søndermarkskolens skoledistrikt og Dalbyneder flyttes til Havndal Skole.

Se forligsteksten her

Den 24. november 2014 blev justeringerne af skolestrukturforslaget sendt til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser og hos Randers Lærerforening, BUPL, Skolelederforeningen og Danske Skoleelever.

Disse berørte parter kan indsende deres udtalelse fra d. 24. november 2014 og frem til senest d. 19. december 2014 på mailadressen udtalelse.skolestruktur@randers.dk.

De enkelte udtalelser

Du kan her læse de enkelte udtalelser, som er sendt ind efter forlig om ny skolestruktur i Randers Kommune: