Tidsplan

Her finder du tids- og procesplanen for forslaget til ny skolestruktur i Randers Kommune.

Hvis der besluttes ændringer i skolestrukturen, skal det godkendes i byrådet senest 1. marts 2015.

Der er nedsat en politisk styregruppe, som drøfter eventuelle ændringer i skolestrukturen. Styregruppen består af borgmesteren (formand), børn og skoleudvalget, partier/lister, der ikke er repræsenteret i børn – og skoleudvalget.

Tids- og procesplan for forslaget til ny skolestruktur er:

19. august 2014: Behandling af strukturoplæg i Børn- og Skoleudvalget. Da det blev godkendt, er det sendt videre til Økonomiudvalg og Byrådet.

25. august 2014: Behandling af strukturoplæg i Økonomiudvalget. 

1. september 2014. Forslaget til ny skolestruktur behandlet og godkendt i byrådet.

2. september 2014: Forslaget til ny skolestruktur sendt i høring. Forslaget blev sendt i høring blandt skolebestyrelser, faglige organisationer, skolelederforening, m.fl. Høringen varede i 8 uger.

Sept-oktSeks borgermøder afholdt

27. oktober: Høringsfristen udløb. 
Da der kom indsigelser har forvaltningen frem til 24. november til at behandle høringssvarene. 

4. november 2014: Tema-byrådsmøde om ny skolestruktur med gennemgang af høringssvar, gennemgang af beregninger fra Ernest & Young, svar på byrådsmedlemmers spørgsmål og drøftelse.

4. nov. til 10. dec. 2014: Borgmesteren indbyder alle partier/lister til en drøftelse af forslaget til ny skolestruktur 

5. januar 2015: Behandling af strukturoplæg i Børn- og Skoleudvalget. 

5. januar 2015: Behandling af strukturoplæg i økonomiudvalget.

12. januar 2015: Behandling af strukturoplægget i byrådet.