Specialområdet

Det er nødvendigt at finde nye placeringer til specialklasseeleverne på de skoler, der foreslås nedlagt, samt de skoler, hvor elevsammensætningen foreslås ændret.

Forslaget til den nye skolestruktur betyder, at nogle af de skoler, der i dag har specialklasserækker, nedlægges, mens andre skoler etableres som grundskoler for elever på 0.-6. klassetrin, og der etableres en overbygningsskole. I praksis betyder det, at nogle af de elever, der aktuelt går i en specialklasse på de skoler, der bliver berørt af skolestrukturforslaget, skal skifte til en anden skole. Den konkrete betydning for specialklasserækkerne er som følger:

Nyvangsskolen og Vorup Skole, som begge har specialklasser i dag, forslås nedlagt, hvorfor specialklasseeleverne herfra skal flyttes til andre skoler.

Østervangsskolen, der også har specialklasser, etableres i forslaget som en grundskole for elever fra 0. -6. klasse, Søndermarkskolen etableres som en grundskole fra 0.-6. klasse og Tirsdalens skole som overbygningsskole for elever fra 7.- 9. klasse. Samlet betyder dette, at en andel af specialklasseleverne fremadrettet ikke vil have alderssvarende børn fra almenklasserne at spejle sig i. 

Fra d. 1. august 2015 foreslås specialklasserne placeret på følgende skoler:

  • Blicherskolen
  • Grønhøjskolen
  • Hornbæk skole
  • Langå skole
  • Østervangsskolen
  • Tirsdalens skole
  • Kristrup skole (skole uden specialklasser i dag)
  • Rismølleskolen (skole uden specialklasser i dag)
  • Korshøjskolen (skole uden specialklasser i dag)
  • Munkholmskolen (skole uden specialklasser i dag)

I skemaet nedenfor kan du se forslaget til flytning af elever inden for specialområdet.

Læs mere om specialområdet – herunder bl.a. de pædagogiske og faglige principper for indretning af området - på s. 46 – 51 i forslaget til ny skolestruktur: ”Fremtidens Skolevæsen i Randers Kommune” samt i bilag G.