Sammendrag af høringssvar

Der er modtaget i alt 351 hørringssvar. De kommer fra borgere, faglige organisationer, forældre, skolebestyrelser, foreninger, menighedsråd, MED-udvalg m.m.

Forvaltningen har i forbindelse med en gennemgang til byrådets temamøde den 4. november 2014 lavet et sammendrag af høringssvarene og inddelt dem i 12 overordnede temaer. Forvaltningen arbejder fortsat på at nærlæse høringssvarene og gennemgå konkrete forslag til ændringer, som er kommet ind i høringssvarene. Der er dermed alene tale om et overordnet sammendrag.

Temaerne spænder helt fra alternative forslag til selve strukturforslaget til meget konkrete forslag for enkelte skoler. Og lige fra bekymringer for arbejdsmiljøet på skolerne til overgange for elever og trafiksikkerhed.

Temaerne er:

 • Generelle og konkrete forslag
 • Bekymringer i forhold til klassekvotienten
 • Bekymringer i forhold til landsbyerne
 • Bekymringer angående de fysiske rammer
 • Bekymringer omkring mange overgange for eleverne.
 • Bekymringer angående transporttid, afstand og trafiksikkerhed
 • Bekymringer i forhold til specialområdet
 • Indvendinger i forhold til og efterlysning af Evidens
 • Indvendinger og bekymringer i forhold til økonomien i forslaget til ny skolestruktur.
 • Bekymringer i forhold til medarbejderne, arbejdsmiljø, sygefravær, stress og lærerflugt.
 • Bekymringer og indvendinger i forhold til selve processen omkring skolestruktur.

Sammendrag af høringssvar til temamøde for byrådet 04.11.14

Eksempler på erfaringer og evidens