Vil nogle elever komme i den situation at de skal gå i skole et sted – men i SFO et andet?

Nej, SFO tilbud vil være på de skoler, hvor eleverne på 0.-3. klassetrin skal gå i skole. På Nørrevangsskolen vil SFO tilbuddet fortsat være som i dag.