Spørgsmål fra Kim Kristensen

Spørgsmål 1

I artiklen, ”Lukninger sikrer ikke økonomisk gevinst”, i Amtsavisen den 3.11. 2014 oplyses det, at en kommune – når en folkeskoleelev skifter til en efterskole – skal tilbagebetale 90% af det bloktilskud, som den modtager pr. skolesøgende barn.

Kan du bekræfte rigtigheden af dette? I benægtende fald bedes du oplyse det korrekte tal. Kan du oplyse beløbets størrelse i kroner og øre?

Svar:

Vi betaler kun for de elever, som er registret pr. 5/9 på henholdsvis efterskole og privatskole.
Vi er ikke bekendt med, at der sker nogen tilbagebetaling af bloktilskud. Bloktilskud er vel som ordet siger en ramme eller ”blok”, der ikke er øremærket den enkelte elev.

Randers Kommune afregner altså et kommunalt bidrag til staten (beløbene i 2014 priser fremgår af nedenstående) for de elever, der pt. 5/9 i et kalenderår er indskrevet i en privat skole eller anden skoleform. Altså en betaling pr. barn- og ikke en tilbagebetaling på noget tidspunkt.

 

Spørgsmål 2

Artiklen fortsætter med at fastslå, at i 2014 fik privatskolerne et tilskud pr. elev på 41.700 kr. – svarende til 71% af, hvad udgiften er pr. elev i folkeskolen på landsplan.

Kan du bekræfte rigtigheden af dette? Svarer tallene til de tal, vi opererer med i Randers?

Svar:

En elev, der indskrives inden 5/9 på en privatskole, udløser et kommunalt bidrag til staten med 33.484 kr./elev, mens en elev, der indskrives på en efterskole pr. 5/9, udløser et kommunalt bidrag til staten på 35.054 kr./elev i efterskoler.

 

Spørgsmål 3

Desuden vil jeg bede dig oplyse - skoledistrikt for skoledistrikt – hvor mange børn, der IKKE benytter distriktsskolen.

Svar:

Oversigt over antallet af elever i og uden for skoledistrikt

Svar på spørgsmål fra Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen vedrørende skolestruktur

Svar på aktindsigtsanmodning fra Bjarne Overmark