Kan børn med fysiske handicaps også flytte med kammeraterne til den nye skole?

Ja, de følger som udgangspunkt med til den nye skole.