Hvordan vil skolereformen blive implementeret på de skoler, der skal lukke?

Implementeringen af skolereformen er godt i gang på de skoler, der foreslås nedlagt- og det er ikke en proces, der stopper med forslaget til den nye struktur. At gøre folkeskolereformen til virkelighed er en stor og fortløbende proces, der også rækker ud over skoleåret 2015/2016, hvor forslaget til ny skolestruktur kan træde i kraft.