Hvordan sikrer I sikre trafikveje for børnene?

Det er politiet der vurderer, om en skolevej er trafikfarlig. Er den det, skal vi sørge for, at eleverne bliver transporteret forsvarligt til og fra skole.