Hvordan bliver de nye klasser sammensat? Bliver nuværende klasser splittet op?

Det er skolebestyrelsen på den enkelte skole, der vedtager principper for, hvordan klasserne bliver sammensat. Det kan fx være et princip, ”at komme i klasse med børn, man i forvejen går i klasse med”