Hvor meget falder børnetallet i Randers Kommune?

Ifølge elev- og klassetalsprognosen reduceres elevtallet fra 2013/2014-2023/24 med 485 elever.