Hvor mange lærere bliver i overskud? Skal der ske fyringer? Hvad med de ledere, der ikke er brug for?

Der fastholdes en ansættelsesgaranti for det personale, der for nuværende er ansat indenfor det kommunale skolevæsen (inklusiv SFO og administration af skolerne/SFO’erne samt teknisk personale) i 2015 og 2016. 

Det provenu på 36 mio. kr. der følger med forslaget fremkommer hovedsageligt ved, at vi reducerer i antallet af klasser – og dermed det antal lærere og pædagoger, vi skal bruge. Men idet vi geninvesterer alle pengene i bl.a. flere holddelingstimer, tolærerordninger og inklusions­fremmende indsatser, ligesom vi løbende har medarbejdere, der finder andet job, skal vi ikke ud at afskedige medarbejdere.