Hvad med de valgfagsfællesskaber som flere skoler netop har etableret ved skolereformen?

Selvom der med forslaget til ny skolestruktur vil ske ændringer i det eksisterende samarbejde, vil der også i den nye skolestruktur være behov for, at skolerne samarbejder på tværs af distriktsgrænserne.