Hvad med de mange udstykninger – der kommer da flere børn?