Hvad er de bærende principper for indretningen af skolerne, som byrådet vedtog og hvornår vedtog byrådet det?

De bærende principper er fundamentet for, hvordan skolerne fremover skal indrettes, så vi sikrer, at eleverne bliver så dygtige, som de kan. Byrådet vedtog de bærende principper for indretningen af Randers Kommunes skolevæsen d. 27. februar 2012. De bærende principper kan ses på Randers Kommunens hjemmeside.